Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) soveltuu Krinon Golf Oy:n kaikkeen toimintaan. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuojaasetus”) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia tietoja verkkopalvelun käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on.

Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, joista luonnollinen henkilö (”Rekisteröity”) voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Myös yritystä edustavaan tai yrityksen puolesta toimivaan henkilöön, kuten toimitusjohtajaan, viittaavat tiedot ovat henkilötietoja. Yritystä koskevat tiedot, jotka eivät mitenkään viittaa luonnolliseen henkilöön, eivät ole henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimivat Krinon Golf Oy, Hiekkaharju Golf ry ja Tikkurilan Golfkeskus Oy tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Krinon Golf Oy.

Krinon Golf Oy

2961873-6

Kaakelikaari 4 A

01720 Vantaa

Hiekkaharju Golf ry

151.639

Kaakelikaari 4 A

01720 Vantaa

Tikkurilan Golfkeskus Oy

0715210-3

Kaakelikaari 4 A

01720 Vantaa

 

Rekisterininpitäjän yhteystiedot:

Krinon Golf Oy
Toimitusjohtaja
Kari Laakso
0400 440 889
toimisto@hieg.fi ​​​​​​

2. Mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme?

2.1. Käyttäjän itse antamat tiedot, esimerkiksi

  • nimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot, puhelinnumero
  • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli
  • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana
  • suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, esim. uutiskirjeen tilaamiseen
  • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

2.2. Verkkopalveluiden käytöstä saadut tiedot

  • verkkopalvelun selaustiedot
  • verkkopalvelun käyttötiedot (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)

3. Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Krinon Golf Oy:n liiketoiminnan, tehokkaan asiakaspalvelun ja asiaankuuluvien kaupallisten toimintojen kannalta, mukaan lukien henkilötietojen käsittely niiden anonymisoimiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan oikeutettuihin ja tarkoin määriteltyihin käyttötarkoituksiin, emmekä käsittele tietoja näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä. Muut tarkoitukset, joihin Rekisteröity on suostunut. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, mikäli Rekisteröity on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn.

 

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Hiekkaharju Golf ry:n jäsenluettelon ylläpitäminen

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, yhdistyslain mukainen velvoite jäsenluettelon ylläpitämiseen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu muiden kuin yhdistyslain edellyttämien tietojen osalta. Jäsenet

 

Nimi, jäsennumero, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot, osoite ja kotipaikka, käyttäjäryhmä,

jäsenmaksuluokka ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot

Tikkurilan Golfkeskus Oy osakasluettelon ylläpitäminen 

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen; osakeyhtiölain mukainen velvoite osakasluettelon ylläpitämiseen

 

Osakkaat

Nimi, osakenumero, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot, kotipaikka

 

Markkinointi Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sekä asiakkaan suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin. Asiakkaat

 

Nimi, jäsennumero, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot, osoite ja kotipaikka, käyttäjäryhmä, jäsenmaksuluokka ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot

Palveluiden tuottaminen sekä asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja ajanvarausten hallinnointi Sopimuksen täytäntöönpano tai sitä edeltävät toimenpiteet ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu Asiakkaat

 

Nimi, jäsennumero, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot, osoite ja kotipaikka, käyttäjäryhmä, jäsenmaksuluokka ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot

Verkkokaupan tilausten hallinnointi Sopimuksen täytäntöönpano tai sitä edeltävät toimenpiteet ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu Asiakkaat

 

Nimi, jäsennumero, syntymäaika ja yhteystiedot, osoite ja kotipaikka, käyttäjäryhmä

Tutkimusten, selvitysten sekä mielipidekyselyjen toteuttaminen ja tilastointi

 

Oikeutettu etu Asiakkaat

 

Nimi, yhteystiedot, maksutiedot, tasoitus, pelioikeus, kotiseura sekä tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista (kuten pelikierrokset, kilpailutulokset ja bägikaapin vuokraaminen) jne.

Osakkeen omistus- ja vuokraushistoria

 

Hiekkaharju Golf ry:n golfin green cardin suorittaneiden luettelon ylläpitäminen

 

Oikeutettu etu Green Cardin suorittaneet

 

Nimi, sukupuoli, syntymäaika, yhteystiedot, sekä suoritukseen liittyvät tiedot, kuten ajankohta

 

4. Kolmannet osapuolet

Käytämme muutamien kolmansien osapuolien palveluita. Osapuolet on aina tarkasti valittu, jotta voimme olla varmoja, että myös he noudattavat EU:n tietosuojalakia. Osa näistä osapuolista sijaitsee USA:ssa ja soveltaa EU:n tietosuojalakiin mukautuvaa EU-U.S. Privacy Shield -asetusta.

Palvelu voi sisältää myös mittaus- ja seurantapalveluiden, mainosverkostojen tai muiden kolmansien osapuolten evästeitä. Tutustu tarkemmin evästekäytäntöömme täällä.

4.1 Seravo

Tämän verkkosivuston hosting-palvelun tarjoaa Seravo. Seravo on sitoutunut noudattamaan EU:n n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuojaasetus”) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Seravo toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (esimerkiksi tekniset ja hallinnolliset toimet), jotta henkilötiedot olisivat mahdollisimman suojattuja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Yhtiö rajaa esimerkiksi pääsyn henkilötietoihin vain sellaisille valtuutetuille työntekijöille, alihankkijoille ja palveluntarjoajille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työssään. He ovat velvoitettuja käsittelemään henkilötietoja ainoastaan Yhtiön antaman ohjeistuksen mukaisesti ja salassapitovelvollisuuden alaisena. Lisätietoa Seravon ehdoista voi lukea täältä.

4.2 Google Analytics

Käytämme Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Google Analytics voi asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi sivuston kävijämäärästä. Tietoja voidaan käyttää myös siihen, että kävijälle näytetään häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Eväste (“cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Tutustu tarkempaan evästekäytäntöömme täällä.
Lisätietoa Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

4.3. Yhteisöliitännäiset

Verkkopalvelussamme on käytössä yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin tai Instagramin Tykkää tai Jaa -painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet näkyvät palvelussamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja Krinon Golf Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

4.4 Vimeo

Käytämme verkkopalvelussamme videopalvelu Vimeon kautta toistettua, upotettua videosisältöä. Vimeo voi kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Lisätietoa Vimeon ehdoista voit lukea täältä.

4.4 YouTube

Käytämme verkkopalvelussamme videopalvelu YouTuben kautta toistettua, upotettua videosisältöä. YouTube voi kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti.  Lisätietoa YouTuben ehdoista voit lukea täältä.

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin liittyvät vastuut ja velvoitteet) tai ellemme tarvitse tietoja oikeudellisen vaatimuksen laatimista tai sellaiseen puolustautumista varten taikka riitaisen asian selvittämiseksi.

Rekisteröidyn tai Rekisteröidyn edustaman yrityksen kanssa solmitun sopimussuhteen perusteella käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään yleensä sopimussuhteen tai palveluiden tuottamiseen tarvittavan ajan sekä tarpeellisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Kun asiakassuhde tai palvelun tuottaminen päättyy, henkilötietoja säilytetään tarvittavin osin mm. vanhentumislainsäädäntö huomioiden mahdollisiin korvausvaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi. Voimme säilyttää tarvittavassa laajuudessa henkilötietoja myös noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin niiden käsittelylle on olemassa perusteet.

Jos henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi, niitä säilytetään lain vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen säilytysvelvollisuudesta säädetään esimerkiksi kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä.

Suostumuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

6. Miten suojaamme keräämämme henkilötiedot?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Huolehdimme myös, että kaikki alihankkijamme noudattavat EU:n määrittelemää tietosuojalakia.

7. Linkit muihin verkkosivuihin

Emme vastaa verkkosivustoomme linkitettyjen, ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sisältöjen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä, emmekä niiden laillisuudesta ja hallinnosta. Jos huomaat, että linkittämillämme verkkosivuilla on laitonta tai loukkaavaa sisältöä, olemme kiitollisia palautteestasi.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen.

8.1 Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus sille, käsitelläänkö Rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisesti.

8.2 Oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi ja joissakin tapauksissa täydentää puutteellisia henkilötietoja.

8.3 Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä Krinon Golf Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun perusteella, jos Rekisteröidyn henkilökohtainen erityinen tilanne syrjäyttää tällaisen oikeutetun edun. Krinon Golf Oy voi kuitenkin hylätä pyynnön, jos käsittely on välttämätöntä pakollisten ja laillisten oikeuksien toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksessa ja siihen liittyvää profilointia.

8.4 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot, jotka Rekisteröity on toimittanut Krinon Golf Oy:lle käsiteltäväksi suostumukseen tai sopimuksen toteuttamiseen perustuen. Tällaisessa tapauksessa luovutamme tiedot Rekisteröidylle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

8.5 Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi pyytää Krinon Golf Oy:tä poistamaan henkilötiedot, jos niiden käsittelyn jatkamiselle ei ole pätevää syytä, jos Rekisteröity kokee esimerkiksi henkilötietojensa käsittelyn tarpeettomaksi yllä kuvattuihin tarkoituksiin tai Rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen.

8.6 Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietyissä olosuhteissa Krinon Golf Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi henkilötietojen oikeellisuuden varmistamisen ajaksi.

8.7 Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin hyvänsä.

Krinon Golf Oy saattaa joutua pyytämään Rekisteröidyltä tiettyjä tietoja vahvistaakseen Rekisteröidyn henkilöllisyyden ja varmistaakseen, että Rekisteröity on oikeutettu käyttämään näitä oikeuksia.

8.8 Suoramarkkinointikielto

‘Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin liittyen ottamalla yhteyttä Krinon Golf Oy:hyn.

8.9 Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Tutustu tarkempaan evästekäytäntöömme täällä.

9. Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä edellä mainitun pyynnön osoitteeseen toimisto@hieg.fi. Pyyntöön tulee liittää riittävät yksilöintitiedot ja Krinon Golf Oy:llä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjältä lisätietoja asian käsittelyä varten. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mikäli Rekisteröidyn pyyntöön ei voitaisi suostua, tästä ilmoitetaan Rekisteröidylle. Jos Rekisteröity on sitä mieltä, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole asianmukaista, Rekisteröidyllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä myös tietosuojavaltuutettuun.

10. Muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen

Voimme päivittää Tietosuojaselostetta tarvittaessa, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojen kuvaamiseksi tai tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen vuoksi.