Luonto ja linnut

Luonnon keskellä, kaupungin ytimessä

Me Hiekkaharju Golfissa arvostamme kenttämme luontoa – kasvillisuutta, lintuja ja hyönteisiä. Pidetäänhän siitä yhdessä huolta!

Hiekkaharju Golfin alueella voit bongata useita eri lintulajeja. Kentän väylät kumpuilevat avarassa ja kauniissa Jokiniemen peltomaisemassa, jota täplittävät useat vesiesteet – tämä yhdistelmä on monen linnun mieleen. Alkukesästä Hiekkaharjussa pelaavat saavat vuosi toisensa jälkeen todistaa tutun joutsenparin alueelle palaamista ja monen tuntemattomammankin vesilinnun pesimistä.

Hiekkaharju Golfin alueelta löytyviä lintulajeja

Alueella pesiviä lintuja ovat:

 • joutsen
 • kanahaukka kentän pohjoisreunan metsikössä
 • pikkutikan reviirin reuna-aluetta tennishallin viereisessä metsikössä
 • noki- ja liejukana kentän vesiesteissä
 • runsaasti kiuruja sekä töyhtöhyyppiä

Alueella talvehtivia lintuja ovat:

 • lapinharakka eli isolepinkäinen
 • harvakseltaan tavattu piekana ja tuulihaukka
 • merikotka

Säännöllisiä muuttajia, joita tavataan erityisesti range-alueella nopean lumesta vapautumisen vuoksi:

 • pulmunen
 • lapinsirkku
 • kiuru
 • kottarainen

Mitä uusia lajeja Hiekkaharju Golfissa saatetaan vielä bongata?

Kentän vesiesteet ja niissä kasvava osmankäämi on viiksitimalin suosimaa elin- ja pesimäaluetta. Kyseinen laji on levittäytymässä Etelä-Suomessa melko voimakkaasti ja sitä tavataan säännöllisesti Helsingin ja Espoon rantaruovikoissa. On siis erittäinkin mahdollista, että siihen törmätään vielä Hiekkaharjussakin!

Saamme usein kuulla myös muista kiinnostavista näköhavainnoista kentällä. Kuulemme näistä jatkossakin mielellämme! Golfaajamme ovat kertoneet bonganneensa jopa harvinaisen mandariinisorsan alueelta.

Muistathan edetä kentällä ripeään tahtiin, vaikka välillä jäisitkin ihailemaan lintuja.

Kiitämme tämän sivun tiedoista Reijo Kumpulaista, joka on konsultoinut meitä alueen lintulajeista.