Kehä-6: Muuttuneet tiiausjärjestelyt 5. väylällä

Huomioithan, että Kehä-6:n viidennen väylän keltainen tiiauspaikka on siirretty rappujen yläpäähän oikealle, 2. tiin yhteyteen. Muutos takaa paremman näköyhteyden väylälle ja näin turvallisemman pelin.

Muuttuneista tiiausjärjestelyistä ohjeistetaan kentällä kyltein. Mikäli järjestely herättää kysymyksiä, auttavat caddiemasterimme mielellään.

Uusi keltainen tii näkyy alla olevassa kuvassa.