Kapteenin kahvipöydästä

KAPTEENIN KAHVIPÖYDÄSSÄ PÄÄOMISTAJAN EDUSTAJIEN KANSSA KÄYTYÄ KESKUSTELUA.

Kausi on meidän pelaajien mielestä sujunut erinomaisesti, kenttä ja yleinen ilmapiiri on paremmassa kunnossa kuin miesmuistiin. Teillä on varmasti paljon ajatuksia sekä suunnitelmia jatkosta ja uskon, että kauden tässä vaiheessa myös pelaajamme olisivat niistä kiinnostuneita. Voisitteko hieman valaista lähitulevaisuutta, lähinnä kentällä suoritettavien töiden, muutosten ja mahdollisesti myös ajatuksienne osalta. (Jari Rantalainen)

Tavoitteenamme on edelleen saada kurottua kiinni viime vuosina syntynyttä kentän hoito- ja korjausvelkaa sekä saada sen jälkeen koko kenttäalueen laatutasoa nostettua haluamallemme tasolle. Voimme tässä yhteydessä kertoa hankkeista, jotka ovat edenneet suunnitelmissamme jo hieman pidemmälle. Korostan, että kaikkien osalta ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä ja aikataulutuksia, mutta voimme kuitenkin jo näiden avulla hieman valaista ajatuksiamme. Toteutuksien ajankohta on tämänhetkisen näkemyksemme mukaan loppusyksy 2019 – pelikausi 2020.(Kari Laakso)

Pyrimme vielä syksyn aikana pystyttämään 430 m2: n huoltohallin klubitalon ja junaradan väliselle alueelle. Halli tulee pääasiassa kenttähenkilöstömme ja kalustomme käyttöön, mutta mietimme parhaillaan, että saisimmeko järjesteltyä sinne talvikaudeksi myös pienimuotoisen lyönti- ja harjoittelupaikan tukemaan pelaajien talviharjoittelua. Olemme ilolla panneet merkille myös erilaisten yhteistyökumppaneiden ja vieraspelaajien kiinnostuksen lisääntymisen hiekkaharju golfia kohtaan. Uskon, että pystymme jalostamaan tätä kiinnostusta kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Lisääntyneen pelaajamäärän johdosta laajennammekin paikoitusaluettamme tulevan huoltohallin läheisyyteen. (Kari Laakso)

Kentän yleisilmettä pyritään jatkossa selkeyttämään kasvattamalla väyliä erottavia raffialueita niin, että väylät jäsentyvät kentälle paremmin. Edelleen griinien riittävään nopeuteen ja tasaisuuteen kiinnitetään hoitotoimenpiteillä myös jatkossa erityistä huomiota. Olemme myös tehneet väylien pystyleikkuun, jolla saamme poistettua vuosien aikana juurille kertynyttä kuitumassaa ja näin ollen saamme mm. parannettua ravinteiden ja veden kulkua juuristoon. Uuden golfautojen latauskatoksen ja rangen yhteyteen olemme suunnittelemassa lyöntikatosta, joka tukisi sadepäivien opetustoimintaa ja muutenkin rangen yleistä lyöntiharjoittelua. Golfautojen määrää on lisätty 6 autoon, joita tuodaan tarpeen mukaan katokseen pelaajien käytettäväksi. Rangen ja klubitalon väliin, nykyiselle nurmialueelle, toteutamme tekonurmesta myös uuden chippi- ja puttausalueen, joka antaa paitsi ilmettä, myös iloa erityisesti alkukauden treeneille (Hanna-Leena Ronkainen)

Olemme hankkineet uuden kastelujärjestelmän ohjelmiston, minkä avulla hoitohenkilöstö pystyy jatkossa myös ohjaamaan kentältä väyläkohtaisia sadetuksia langattoman päätelaitteen avulla, tarvittaessa jopa peliryhmien etenemisen mukaisesti. Kaikki sadettimien suuntaukset on käyty läpi ja niiden määrää on tarkoitus myös jonkun verran vielä lisätä. Kesällä aloitettu bunkkeriremontti on meillä edelleen kesken, mietimme parhaillaan oikeata toteutustapaa lähinnä sadevesien poiston osalta. Tilanne on hieman haasteellinen, koska monessa bunkkerissa sadeveden lähtökorkeus on matalammalla kuin pinta lammissa, joihin vesien pitäisi päätyä. Tavoitteemme on myös talvikauden aikana siistiä osittain  kastelun vesivarastojen eli lampien rantoja ja poistaa kaisloja lähinnä ”peliin” tulevilta alueilta. Tällä saamme myös tämän vesielementin paremmin esille. Talvikaudella olemme valmistautuneet myös tarvittaessa poistamaan griineille muodostuvat jääpeitteet. Jään ja siitä seuraavan jääpoltteen syntymisen estolla on tavoitteena saada kenttä mahdollisen hyvään ja pelattavaan kuntoon jo aikaisin keväällä.  (Jari Ronkainen)

Kiitokset näistä tulevaisuutta valaisevista ajatuksistanne. (Jari Rantalainen)